ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Προσεχείς Εκδηλώσεις

Προηγούμενες Εκδηλώσεις

 • October 28 – November 20, 2017
 • August 4-24, 2017 SATSANGS in COPENHAGEN, DENMARK with SATCHITANANDA
 • Online live satsang September 10, 2017
 • Spirit Talks # 3 – Satsang og Initieringer med Satchitananda 22-28 June
 • Satsang with Satchitananda July 9, 2017
 • Self Realization through Tantra Yoga & Vijnana Bhairava Tantra 15-27/5, 27/6-4/7,26/8-5/9, 23/9-30/10
 • Yoga & Meditation Retreat, May/Sep/Oct 2017, Kalyves beach, Crete island, Greece
 • Satsang with Satchitananda April 23, 2017
 • Satsang with Satchitananda Dec 17/18, 2016
 • Online live satsang July 30 2017
 • Online live satsang September 3, 2017
 • Daily Retreat April 6-8 2018
 • Daily Retreat April 20-22, 2018
 • Jnana/Gyana Yoga- Advaita Vedanta Retreats>Apokoros Genuine Yoga April 22, 2018 – November 15, 2018
 • Austria: 26th & 27th of July 2019
 • July 26, 2019 Austria: Truth-Awareness-Bliss: Satchitananda’s approach
 • 10th – 15th of October, 2019: Vienna, Austria
 • February 25, 2020: Vienna, Austria 6:00 PM – 9:00 PM
 • February 22-23, 2020: Vienna, Austria 9:00 AM – 7:00 PM
 • February 20, 2020: Vienna, Austria 6:00 PM – 10:00 PM

Satchitananda will offer Teachings, Satsang, Initiations and Healing Sessions (as always donations are acceptable but NEVER a prerequisite) in Belgium from 28th of October – 20th of November, 2017. All apparent sentient beings-beloved MySelf Seekers of Truth and Self Realization/Enlightenment are most welcome! For more info inquire through the Facebook messenger:

https://www.facebook.com/Satchitananda.spiritual.teacher

Satchitananda offers Satsangs, Teachings and Initiations in The Truth-Awareness-Presence, in Østbanegade 13, København Ø (Copenhagen), Denmark from the 4th to the 24th of August 2017.
The daily program will be: 10am to 00.30pm and 7pm to 9pm. It will be possible to have individual consultations with Satchitananda in the afternoons after 2pm. There will be no evening session the 9th of August.
The retreat with Satchitananda is about Self-Realization, Enlightenment, Happiness, Peace and Bliss. A deeper understanding of the Essence of all true Spiritual traditions and a Real Experience of our True Self-Awareness-Presence-Bliss. The teachings will reveal the essence of Non-Duality Traditions. We will learn methods, practices and advice as to how we can apply these teachings and spirituality in daily life. In this retreat there will be guided meditations and Initiations-Direct Transmissions for the Experience of Awareness/Presence/Bliss.
There will be also questions and answers sessions after each teaching. The guided meditations are a kind of a guidance, an Initiation or Direct Transmission through which “everybody” can experience The Truth-Presence-Awareness-Bliss. Satchitananda teaches and initiates in the Truth in his own Non-Dogmatic way beyond any religion, and not only through a particular spiritual path. His basic background, inspiration, study and practice comes from Advaita and Dzogchen but he has studied many other Spiritual traditions as well. He is not associated with monasteries or with any religion.
For a biography of Satchitananda you may visit the website: https://www.satchitanandaaware.com/enbiography.php
And his new youtube channel Satchitananda Bliss: https://www.youtube.com/channel/UC9ukZCYueMYa8q01lOTs49A
Participants fee is for covering Satchitananda´s travel and accommodation costs and the rental of premises is Euro 10 (Danish Crowns 74) for the first day and Euro 5 (Danish Crowns 37) the following days. Satchitananda asked that the participation fee should be as low as possible so everyone has the possibility to participate in the Satsangs. If the participant fees will be more than covering the expenses the surplus will cover the future activities of our non-profit association.
Satchitananda always offers Satsangs, Teachings, Initiations and Healing free of charge but accept possible donations to support himself and his family. Donations can be made in cash or via paypal donation button – SEE SATCHITANANDA´S WEB SITE IN THE BOTTOM OF THE PAGE: www.SatchitanandaAware.com
Please register per mail to FFAO2017@gmail.com paying in the initial fee of Euro 10 via paypal: Log in on your paypal account on paypal.com paying to e-mail FFAO2017@gmail.com.
It is also possible to pay in cash “at the door” provided seats are still available.
FORENINGEN FOR ALTERNATIV OPLYSNING
Telephone (45) 30 31 68 14

Facebook : https://www.facebook.com/events/166289107273426

Satchitananda is inviting you to a scheduled Zoom online and live meeting. Topic: Free of charge Live Satsangs / Initiations In The Truth-Awareness-Presence-Bliss-Brahman-Rigpa with Satchitananda. All seekers of The Truth are most welcome! Languages: English and Greek. Donations are acceptable but they are not a prerequisite for participation. Date/Time: Sunday 10th of September 2017 21:00 pm (this is a recurring weekly meeting) You need to download first the zoom application and then you click in this invitation link: https://zoom.us/j/561513310 Join from PC, Mac, Linux, iOS or Android invitation link: https://zoom.us/j/561513310

Spirit Talks # 3 – Satsang og Initieringer med Satchitananda 22-28 June
Carlsberg Byens Galleri og Kunstsalon er glade for at kunne præsentere endnu en Spirit Talk.

Denne gang med den græske spirituelle mester Satchitananda, som kommer til kunstsalonen for at give satsang, og instruktioner i dagligdags spirituel bevidsthed.

Satsang er et sanskrit ord som betyder møde med væren, eller møde med sandheden, dvs. møde med vores egen væren, som igen er vores egen sandhed. Ideen er at blive centrerede i den del af os som ikke er styret af det forvirrede sind, som konstant skaber bekymringer og selvskabte imaginære problemer. Satchitananda vil guide os til at få forbindelse til vores egen indre værenskerne, til at vende blikket indad – væk fra alle de ydre, – og indre mentale forstyrrelser, som skaber forvirring i hverdagen – samt give os redskaber til at finde, – og stå i vores egen kraft og sandhed, og dermed få kontakt til vores medfødte visdom og frihed.

Satchitananda giver desuden initieringer i Self-Awarenss-Emptiness-Presence, hvilket giver en direkte erfaring af det erkendte tomme sind, som i sig selv altid er nærværende og lyksaligt. For dem som er interesserede i en sådan direkte erfaring, vil Satchitananda give disse initieringer efter pausen.

Arrangementet er gratis, men Satchitananda tager gerne mod donationer
Program:
18:00 Satsang med Satchitananda
20:00 pause med information om en kommende retreat
20:30 Initieringer I erkendelsessindet nærvær og lyksalighed.

Satchitananda will stay in Denmark to teach and give initiations from june 22nd – june 28th. For info, contact widsom: 22337080
facebook: widsom silverback
https://www.facebook.com/events/871884396283505

Yoga & Meditation Retreat: http://www.yogahotels.gr/2017/03/10/yoga-meditation-kalyves-beach-crete/

The retreat with Satchitananda is about Self-Realization, Enlightenment, Happiness, Peace and Bliss. A deeper understanding of the essence of all true spiritual traditions and a Real Experience of our True Self-Awareness-Presence-Emptiness-Buddha. The teachings will reveal the essence of Non-Duality Traditions such as the teachings of Buddha and Advaita Vedanta. We will learn methods, practices and advice as to how you can apply these teachings and spirituality in daily life. In this retreat there will be guided meditations and satsangs for the experience of Awareness. There will be also questions and answer sessions after each teachings as well as guided meditations. The guided meditations are a kind of a guidance, an initiation or transmission through which “everybody” can experience The Truth-Emptiness-Presence-Rigpa-Awareness-Consciousness-Brahman.

Sunday July 9, 2017
Hours: 10am-5pm
Coffee, tea and water provided.

We have a one hour lunch and ask people to bring vegetarian snacks, spinach pies, food, cookies, etc.
Teachings/Satsang is free. Suggested donation to cover the seminar space and travel expenses (of the Master from Crete) is 20 euros. For those with financial difficulties, they are still welcome to attend and offer any amount possible.

Languages: English / Greek
Location: Tigle, Romvis 20, 1st floor
Metro: Syntagma (closest station) or Monastiraki
Handicapped suitable facility.
https://www.facebook.com/events/644609175724685

The retreat with Satchitananda is about Self-Realization, Enlightenment, Happiness, Peace and Bliss. A deeper understanding of the essence of all true spiritual traditions and a Real Experience of our True Self-Awareness-Presence-Emptiness-Buddha. The teachings will reveal the essence of Non-Duality Traditions such as the teachings of Buddha and Advaita Vedanta. We will learn methods, practices and advice as to how you can apply these teachings and spirituality in daily life. In this retreat there will be guided meditations and satsangs for the experience of Awareness. There will be also questions and answer sessions after each teachings as well as guided meditations. The guided meditations are a kind of a guidance, an initiation or transmission through which “everybody” can experience The Truth-Emptiness-Presence-Rigpa-Awareness-Consciousness-Brahman.
Sunday April 23, 2017
Hours: 10am-6pm
Coffee, tea and water provided.

We have a one hour lunch and ask people to bring vegetarian snacks, spinach pies, food, cookies, etc.
Teachings/Satsang is free. Suggested donation to cover the seminar space and travel expenses (of the Master from Crete) is 20 euros. For those with financial difficulties, they are still welcome to attend and offer any amount possible.

Languages: English / Greek
Location: Tigle, Romvis 20, 1st floor
Metro: Syntagma (closest station) or Monastiraki
Handicapped suitable facility.
Facebook: https://www.facebook.com/events/1696532713978758/

Join us for a Genuine Yoga Retreat in traditional and relaxing Kalyves Crete Island Greece, in our quirky Apokoros Club Hotel.

Our Teacher and Healer; Satchitananda, with 30 years of International teaching experience, in the fields of, Spirituality, Yoga, Meditation, Philosophy and Practice about Self-Realization and Healing will unveil your truth.

Jnana/Gyana Yoga / Advaita Vedanta Non Duality Teachings-Satsang. Atma Vichara (Self Inquiry, Self Investigation), Enlightenment, Self Realization, Guided Meditations, Spiritual Dialogues, Initiations, Spiritual Healing Unveiling You – The Self: Truth, Awareness, Consciousness, Bliss, Peace, Happiness, Love!

Contact us for details and prices at apokorosclub@yahoo.gr
Prices from 430euros (5 days-two persons). The 245 euros will be offered as a donation to our precious Healer/Teacher to cover journey expenses, etc. If you can not offer them you are still welcome to join us. Donation will be appreciated anyhow.
Start Date: 15/4/17-30/5/17
Facebook: www.facebook.com/events/156356494839196
www.apokoroshotel.gr

Satsang with Satchitananda

The retreat with Satchitananda is about Self-Realization, Enlightenment, Happiness, Peace and Bliss. A deeper understanding of the essence of all true spiritual traditions and a Real Experience of our True Self-Awareness-Presence-Emptiness-Buddha. The teachings will reveal the essence of Non-Duality Traditions such as the teachings of Buddha and Advaita Vedanta. We will learn methods, practices and advice as to how you can apply these teachings and spirituality in daily life. In this retreat there will be guided meditations and satsangs for the experience of Awareness. There will be also questions and answer sessions after each teachings as well as guided meditations. The guided meditations are a kind of a guidance, an initiation or transmission through which “everybody” can experience The Truth-Emptiness-Presence-Rigpa-Awareness-Consciousness-Brahman.

December 17-18, 2016, Sat & Sun
Hours: 10am-3pm
Snacks, drinks & one hour lunch provided (vegetarian)
Teachings/Satsang is free. Suggested donation to cover the seminar space and travel expenses is 20 euros. For those that have no financial means, they are still welcome to attend.
Languages: Greek / English
Location: Tigle, Romvis 20, 1st floor
Metro: Syntagma or Monastiraki
Handicapped suitable facility.
Private one hour healing sessions available upon request.

Facebook: https://www.facebook.com/events/198361433952408/

Online live satsang July 30, 2017
Satchitananda is inviting you to a scheduled Zoom online and live meeting. Topic: Free of charge Live Satsangs / Initiations In The Truth-Awareness-Presence-Bliss-Brahman-Rigpa with Satchitananda. All seekers of The Truth are most welcome! Languages: English and Greek. Donations are acceptable but they are not a prerequisite for participation.

Time: Jul 30, 2017 8:00 PM Athens
Join from PC, Mac, Linux, iOS or Android: https://zoom.us/j/843192876
Or iPhone one-tap (US Toll): +14157629988,,843192876# or +16465687788, 843192876#
Or Telephone: Dial: +1 415 762 9988 (US Toll) or +1 646 568 7788 (US Toll)
Meeting ID: 843 192 876

Online live satsang September 3, 2017

Satchitananda is inviting you to a scheduled Zoom online and live meeting. Topic: Free of charge Live Satsangs / Initiations In The Truth-Awareness-Presence-Bliss-Brahman-Rigpa with Satchitananda. All seekers of The Truth are most welcome! Languages: English and Greek. Donations are acceptable but they are not a prerequisite for participation.

Time: September 3, 2017 8:00 PM Athens, Greece 21:00 till 21:45
Join from PC, Mac, Linux, iOS or Android: https://zoom.us/j/803411592
Or iPhone one-tap (US Toll): +14157629988,,803411592# or +16465687788, 803411592#
Or Telephone: Dial: +1 415 762 9988 (US Toll) or +1 646 568 7788 (US Toll)
Meeting ID: 803 411 592

Our Retreats are focused on guiding you to reconnect with the Self, re- balance and learn mindful and well-being practises that restore peace and tranquility within, to bring into your daily practice of every day life.

To us Luxury is time to enjoy doing what we love surrounded by tranquility, peace, comfort and nature while feeling pampered and relaxed. To be able to do what we love, Yoga, Meditation, Spiritual Guidance, Pamper Treatments, time to yourself.

As well as outdoor (weather permitting) and indoor yoga and workshop spaces, we offer in-room treatments, and wonderful walks from where we are based.

Click here for more information

Our Retreats are focused on guiding you to reconnect with the Self, re- balance and learn mindful and well-being practises that restore peace and tranquility within, to bring into your daily practice of every day life.

To us Luxury is time to enjoy doing what we love surrounded by tranquility, peace, comfort and nature while feeling pampered and relaxed. To be able to do what we love, Yoga, Meditation, Spiritual Guidance, Pamper Treatments, time to yourself.

As well as outdoor (weather permitting) and indoor yoga and workshop spaces, we offer in-room treatments, and wonderful walks from where we are based.

Click here for more information

Join us, for a Genuine Yoga Retreat in traditional and relaxing Kalyves Crete Island Greece, in our quirky Apokoros Club Hotel.
Our Teacher and Healer; Satchitananda, with 30 years of International teaching experience, in the fields of, Spirituality, Yoga, Meditation, Philosophy and Practice about Self-Realization and Healing will unveil your truth.

Jnana/Gyana Yoga / Advaita Vedanta Non Duality Teachings-Satsang.
Atma Vichara (Self Inquiry, Self Investigation), Enlightenment, Self Realization, Guided Meditations, Spiritual Dialogues, Initiations, Spiritual Healing
Unveiling You – The Self: Truth, Awareness, Consciousness, Bliss, Peace, Happiness, Love !

Contact us for details and prices at apokorosclub@yahoo.gr
Prices from 449euros (for 2 persons 5 days).
Our retreats will be continued throughout the year, in a monthly basis, from 5 days up to 14 days, upon request.
Apokoros Club Hotel, 73003 Chaniá, Greece

Click here for more informationSatchitananda will offer Satsang, Teachings and Initiations in Austria (FREE OF CHARGE AS ALWAYS) 26th & 27th of July 2019 🙏💖 All Spiritual seekers for SELF-REALIZATION / MOKSHA, are most welcome.Truth-Awareness-Bliss: Satchitananda’s approach

Spiritual dialogues/Satsang, Teachings and Initiations from Satchitananda’s approach, of the Advaita Vedanta for Self-Realization, Bliss, Happiness and Peace.

FREE OF CHARGE as Always (POSSIBLE DONATIONS ARE ACCEPTED BUT NEVER A PREREQUISITE) FOR INFO at:
+436601255260; Ananda-110@hotmail.com
(+30)-6985010994 OR VISIT: www.SatchitanandaAware.com

Facebook Event

Truth-Awareness-Bliss: Satchitananda’s approach

Spiritual dialogues/Satsang, Teachings and Initiations from Satchitananda’s approach, of the Advaita Vedanta for Self-Realization, Bliss, Happiness and Peace.

Looking forward to share again Satsang, Initiations, Love and Blessings in my next visit to Vienna, Austria from the 10th – 15th of October! All are most welcome from my Heart! As always free of charge!

FREE OF CHARGE as Always (POSSIBLE DONATIONS ARE ACCEPTED BUT NEVER A PREREQUISITE) FOR INFO at:
+436601255260; Ananda-110@hotmail.com, or send messages in messenger.
(+30)-6985010994 OR MORE INFO PLEASE VISIT: www.SatchitanandaAware.com

 

Facebook

Satchitananda’s Approach Satsang & Initiations
February 25, 2020: Vienna, Austria 6:00 PM – 9:00 PM

Aristo’s Metadron welcomes Satchitananda.spiritual.teacher
Satchitananda.spiritual.teacher

Satchitananda will offer Satsang, teachings and Initiations. In these Spiritual Dialogues and Profound experiences we will remember more about our ONE True Self.

As always, he is offering everything for free, following the True Spiritual Traditions about Gurudakshina (donation basis True Spirituality), but he is accepting possible heartily donations for his wife and his beautiful 6 years old twin daughters.

FREE OF CHARGE as Always (POSSIBLE DONATIONS ARE ACCEPTED BUT NEVER A PREREQUISITE) FOR INFO at:
(+30)-6985010994 OR MORE INFO PLEASE VISIT: www.SatchitanandaAware.com

Facebook Event

Satchitananda’s Approach Satsang & Initiations
February 22-23, 2020: Vienna, Austria 9:00 AM – 7:00 PM

Aristo’s Metadron welcomes Satchitananda.spiritual.teacher
Satchitananda.spiritual.teacher

Satchitananda will offer Satsang, teachings and Initiations. In these Spiritual Dialogues and Profound experiences we will remember more about our ONE True Self.

As always, he is offering everything for free, following the True Spiritual Traditions about Gurudakshina (donation basis True Spirituality), but he is accepting possible heartily donations for his wife and his beautiful 6 years old twin daughters.

FREE OF CHARGE as Always (POSSIBLE DONATIONS ARE ACCEPTED BUT NEVER A PREREQUISITE) FOR INFO at:
(+30)-6985010994 OR MORE INFO PLEASE VISIT: www.SatchitanandaAware.com

Facebook Event

Satchitananda’s Approach Satsang & Initiations
February 20, 2020: Vienna, Austria 6:00 PM – 10:00 PM

Aristo’s Metadron welcomes Satchitananda.spiritual.teacher
Satchitananda.spiritual.teacher

Satchitananda will offer Satsang, teachings and Initiations. In these Spiritual Dialogues and Profound experiences we will remember more about our ONE True Self.

As always, he is offering everything for free, following the True Spiritual Traditions about Gurudakshina (donation basis True Spirituality), but he is accepting possible heartily donations for his wife and his beautiful 6 years old twin daughters.

FREE OF CHARGE as Always (POSSIBLE DONATIONS ARE ACCEPTED BUT NEVER A PREREQUISITE) FOR INFO at:
(+30)-6985010994 OR MORE INFO PLEASE VISIT: www.SatchitanandaAware.com

Facebook Event